Limni’de bir Malatyalı Bilge: Niyâzî-i Mısrî

Malatya Valiliği, Malatya Belediyesi, Limni Belediyesi ve TÜRKKAD İstanbul‘un işbirliği ile, Yunanistan-Limni’de “Limni’de bir Malatyalı Bilge: Niyâzî-i Mısrî” başlıklı Niyâzî-i Mısrî paneli gerçekleştirildi.
Tarih: 26 Mayıs 2012 Cumartesi
Saat: 14:00
Yer: Limni Varos Village Traditional Hotel – Yunanistan
Panelistler: Cemalnur Sargut, Mahmut Erol Kılıç, Mustafa Kara, Reşat Önal, Paul Ballanfat

2012 “Dost” İslâm’a Hizmet Ödülleri

Hz. Muhammed’in (s.a.s) doğumu vesilesiyle her yıl düzenlenen “Dost” İslâm’a Hizmet Ödülleri gecesinin sekizincisi bu yıl, Şişli Belediyesi’nin kısmi sponsorluğunda, “Kur’an-ı Kerîm” başlığı altında 4 Şubat 2012 Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı‘nda gerçekleştirildi.
Genel katılıma açık olan ve ücretsiz olan organizasyon www.nefesyayinevi.com ve www.turkkad.orgsitelerinden canlı olarak yayınlandı.
 
Program:
  • Vakıflar adına Açılış Konuşması
  • Diyanet İşleri Başkanımız muhterem Mehmet Görmez’in “Kur’an-ı Kerîm’in hakikati” konulu konuşması.
  • Ödül takdimleri
– Prof. Dr. Ali Bardakoğlu‘na yapmış olduğu hizmetler vesilesiyle 2012 Dost İslâm’a Hizmet Ödülütakdîm edilecektir. (Bilgi için tıklayınız)
– Prof. Bruce Lawrence‘a, “The Qur’an: A Biography” isimli kitabı vesîlesiyle 2012 Dost İslâm’a Hizmet Ödülü takdîm edilecektir. (Bilgi için tıklayınız)
– Son devir tefsir alimlerinden Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır adına ailesine 2012 Dost İslâm’a Hizmet Ödülü takdîm edilecektir. (Bilgi için tıklayınız)

– Kur’an tilâveti ve erken dönem Kur’an nüshaları üzerinde yaptıkları çalışmalar vesilesiyle Prof. Dr. Tayyar Altıkulaç’a 2012 Dost İslâm’a Hizmet Ödülü takdîm edilecektir. (Bilgi için tıklayınız)

– Kur’an-ı Kerîm çevresinde şekillenen san’atlardan HAT san’atında Hattat Aziz Efendi adına ailesine 2012 Dost İslâm’a Hizmet Ödülü takdîm edilecektir. (Bilgi için tıklayınız)

– Kur’an-ı Kerîm çevresinde şekillenen san’atlardan TEZHİP san’atında Muhsin Demironat adına ailesine2012 Dost İslâm’a Hizmet Ödülü takdîm edilecektir.(Bilgi için tıklayınız)

– Kur’an-ı Kerîm çevresinde şekillenen san’atlardan CİLT san’atında İslâm Seçen‘e 2012 Dost İslâm’a Hizmet Ödülü takdîm edilecektir. (Bilgi için tıklayınız)

  • Ara
  • “Lâ Edrî” Tasavvuf Musıkisi Konseri

“Sırrın Sırrı” Uluslar Arası Sultan Veled Sempozyumu

Hz. Mevlâna, Sultan Veled Hazretleri için “Benim bu âleme gelmemden maksat, senin zuhûrundur. Çünkü bütün sözler benim kavlim, sen ise fiilimsin” buyuruyorlar. Aynı şekilde “Bana yaradılış ve huy bakımından en fazla benzeyen sensin” demekle sultanın makamını bir kez daha teyit ediyorlar.
Sultan Veled Hazretleri’nin tasavvufî, târihî ve edebî açıdan daha iyi anlaşılması amacına yönelik olarak, Türkiye’den ve yurt dışından uzmanların biraraya getirildiği iki aşamalı bir sempozyum gerçekleştirildi. “Sırrın Sırrı Sultan Veled” başlıklı bu uluslararası sempozyumunun ilk adımı, TÜRKKAD İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile İstanbul’da ve ikinci adımı da TÜRKKAD İstanbul, Selçuk Üniversitesi Hz. Mevlânâ Enstitüsü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü’nün işbirliği ile Konya’da gerçekleştirildi.
Sempozyum Tarihi ve Yeri
10-11 Aralık 2011 İstanbul/Maslak – İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi
15-16 Aralık 2011 Konya – Mevlana Kültür Merkezi, Sultan Veled Salonu
İletişim Adresi: sultanveled@turkkad.org

Cemalnur Sargut Hoca’nın anlatımıyla Sultan Veled:
“Adının lâkabı Bahaüddin Veled’di. Âşıkları sayıyı da aşkındı, sınırı da. Dünyada ona benzer bir bilgin bulunamazdı. Adâlet sahibi de kuluydu onun, zâlim de. Ebû Hanîfe diri olsa kapısında canla başla kulu olurdu. Fahreddin Râzî, yüzlerce İbn-i Sîna o can gözü açık ere karşı kim olabilirdi. Mustafa, Tanrı peygamberi kutlusu, ona biliginler sultanı demişti”. Böyle anlatır dedesini Sultan Veled. Mevlâna’nın mânevî vârisidir o, sırrımın sırrı dediği ve baştan aşağı edep kesilmiş bir hazretten bahsedeceğiz.
Ben Hz. Veled’i edep terimi ile isimlendiriyorum. Şam’dan Konya’ya dönerken refâkat etmekte olduğu mürşidiyle olan beraberliğini anlatışı bunun en güzel örneğidir.
“Atlı olmak sana değer padişahım; çünkü sen sevgilisin, bense âşıkım,
Sen, gerçekten de efendisin, bense kulum; hattâ sen cansın, ben seninle diriyim,
Benim yaya gitmem, senin ardında başımı ayak yapıp koşmam gerek”
Böylece Veled, bir aydan fazla bir müddet yayan-yapıldak yürüdü: kimi inişte, kimi yokuşta, durmaksızın yol aldı, Yol, yolculuk güçtü ama kolay göründü; çünkü o zahmet, definenin kapısındaki kilidi açmıştı, Yolda O’ndan binlerce sır duydu; göğün de ardında yüzlerce âlem gördü, Hiç kimseye bu, nasib olmamıştır; onun her ihsânından yeniden yeniye sevinmedeydi.
Hocam Ken’an er-Rifâî onu “Şemseddin Tebrîzî’nin hâlini giyen büyük sultan” diye anlatır. Hz. Şems ise Mevlânâ’ya: “Sana başımı, ona sırrımı verdim” diye buyurur. Sultan Veled başta babası olmak üzere o devrin bütün Mevlevî âlimlerinden ilim öğrenmiş, ilim tahsili için Şam’a gitmiş, Şeyh Selâhaddin Zerkûbî’nin kızı Fatıma Hatun ile evlenmiştir. Oğlu Ulu Arif Çelebi, nûrun âlâ nur olarak dünyaya Mevlevîliği yayan sultanlardandır. Sultan Veled’in İbtidanâme, Rebâbınnâme, İntihânâme ve Maarif adlı eserleri bilinmektedir. Mevlâna’yı anlamanın, idrak etmenin tek yolu, onun eserlerini Sultan Veled’in şerhiyle okumak, anlamak ve idrak etmektedir. Örnekleriyle tasavvufun en ince hakikatlerini en anlaşılır şekilde sunan bu büyük sultanı iyi anlamaya çalışmanın bizlere nasip olması Allah’ın büyük lûtfudur.
Günümüz tasavvuf anlayışına çok doğru bir pencere açacağına inandığımız bu çalışmanın verimli olmasını ve maddî mânevî gönüllerimize feyz kaynağı olmasını niyaz ederiz.

Seyyid Burhaneddin Tırmızi Sempozyumu Nefes Yayınevi’nden Canlı Yayınlandı

Hz. Mevlana’yı yetiştiren Seyyid Burhaneddin Muhakkık Tırmızi ile ilgili Kayseri’de yapılan Uluslararası Sempoyum Nefes Yayınevi’nden canlı olarak yayınlandı.

“Dost’a Dost Olanlar” Uluslararası Seyyid Burhaneddin Sempozyumu

Sempozyum Sekreteri
Elif Erhan (Türkkad/İstanbul)
Belgin Batum ((Türkkad/İstanbul)
Doç. Dr. Osman Nuri Küçük


Sempozyum Bilim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Mustafa Tahralı
Prof. Dr. M. Erol Kılıç
Prof. Dr. Mustafa Kara
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Prof. Dr. Turan Koç
Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz
Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu
Prof. Dr. Mustafa Aşkar
Prof. Dr. Dilaver Dürer
Prof. Dr. Kadir Özköse
Prof. Dr. Reşat Öngören
Prof. Dr. Bilal Kemikli
Doç. Dr. Hülya Küçük
Muhsin İlyas Subaşı
Mehmet Çayırdağ
Ali Yaren
Doç. Dr. Ali Çavuşoğlu
Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük

Danışma Kurulu
Prof. Dr. M. Zeki Duman
Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç
Cemâlnur Sargut (Araştırmacı/Yazar)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu
Yrd. Doç. Dr. Osman Nuri Küçük

İletişim:
istanbul@turkkad.org
Tel: 0216 359 4091
Faks: 0216 359 4092
TÜRKKAD – İstanbul, Bağdat Cad. Güzel Sok. Bilkan Apt. A-Blok No:11 Daire:2, Selâmiçeşme, Kadıköy/ İstanbul

İslâm Kürsülerinde Eğitim Verecek Akademisyenler Belirlendi

12 Şubat 2009 Perşembe günü TÜRKKAD İstanbul Şubesi ile UNC (University of North Carolina, Chapel Hill) arasında imzalanan protokolle “Kenan Rifai Seçkin İslâm Araştırmaları Kürsüsü” (Kenan Rifai Distinguished Professorship in Islamic Studies) kurulmuştu. O günden bu güne kürsüye atanacak profesörle ilgili olarak UNC titiz bir çalışma gerçekleştirmiş ve netice olarak Prof. Juliane Hammer, Temmuz 2011 itibarıyla başlamak üzere göreve atanmıştır. Bu tarihte Allah’ın izniyle kürsü eğitime başlayacaktır.
Yine TÜRKKAD İstanbul Şube Başkanı Cemalnur Sargut’un girişimleri ve gayretleri ile 19 Ağustos 2010 tarihinde Çin’de, TÜRKKAD İstanbul Şubesi ile Pekin Üniversitesi Beşeri Araştırmalar Enstitüsü (Institute of Advanced Humanistic Studies) arasında imzalanan protokol ile “Kenan Rifai Seçkin İslâm Araştırmaları Kürsüsü” kurulmuştu. Bu kürsü için de yapılan protokol gereği, belirlenen kurul tarafından iki senede bir atanacak olan profesörlerin ilki olarak Prof. William Chittick ve Sachiko Murata’ya teklif götürülmüş ve kendileri tarafından memnuniyetle kabul edilmiştir. Bu kürsünün de açılışı Allah’ın izniyle Kasım 2011’de gerçekleştirilmiştir.
Bütün insanlık alemine hayırlı olması niyâzıyla…