Tasavvuf, insanın kendi içine yaptığı yolculuktur. Her Nefes Dergisi, bu yolculuğa bir yol göstericinin rehberliğinde çıkan ve aldıkları her nefesi yeni bir fırsat ve hizmet vesilesi olarak görmeye çalışan tâlihli yolcuların zevkli hayatından akisler sunuyor. Alıp verilen her nefesin, ömrün kısalmasının değil, bereketlenmesinin bir işâreti olabilmesi için, uluların ummânından alınan aşk, irfan ve hikmet suyuyla gönüllerimizi yıkıyor. Bu dünyayı idrak zevkiyle dolarak yaşamanın yollarını gösteriyor.

Sen Ben

  “Ben” demeden “Sen” diyebilseydim o zaman Sen’den biraz bahsedebilirdim. Ama heyhat… Sen ise bana “Sen” derken tamamen tenezzülünden Bu “Sen”li “Ben”li konuşma ise edepsizliğimden… O yüzden, Sen, yine de Sen, ille de Sen…    

Amerika Mektupları (Boston’dan Yurda Bakış: “Bizi Biz Yapan Şeyler”)

Harvard Square’in tam ortasında genellikle semt sâkinlerinin ama husûsiyetle yazarların ve entellektüellerin uğrak yeri olan bir kafe vardır. Bostonlular burada oturur, kahve içer, kitap okur, hararetli konular tartışır. Yazarlar, şâirler, her türlü sanat erbâbı eserlerini burada tamamlar. Hemen ilerideki açıklıkta günün her saati bir konser, bir sergi, bir gösteriye rastlamak mümkündür. Boston ahâlisi sanatın, şehrin […]

Ne Haber? Cemâlnur Sargut’tan Yeni bir Kitap: Ayetü’l Kürsî

Hepimizin dilinden düşmeyen ve düşmemesi gereken bir sûre olan Ayetü’l Kürsî ile korunuruz, ferahlarız, adımlarımızı atarız, sarıp sarmalanırız.   Bu sûreye dâir yepyeni bir kitap, çok yakında okuyucusu ile buluşuyor. Kitabın yazarı Cemâlnur Sargut bakın ne diyor: “Âyetü’l-Kürsî’nin tamamı, Allah’ın kulunu hıfzetmesini anlatmaktadır. Allah kulunu, onun hiçliğini ve kendi büyüklüğünü göstererek korur. Âyetü’l-Kürsî kalplere dirilik […]