Yazılar

Her Nefes Dergisi 40. Sayı Ocak 2013 (Dört Halife)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater

Sohbetler –  Ken’ân Rifâî

Söyleşi: “Cihâr Yâr-ı Güzîn” – Cemâlnur Sargut, Müge Doğan

Gönüle Sesleniş (Şiir) – Âsuman Kulaksız

İkinci Halîfe – Hüseyin Gökhan

Denge – Hümânur Bağlı

Seçilmiş Dört Dost: “Dost” İslâm’a Hizmet Ödülleri Gecesi – Ümit Gülbüz Ceylân

Hz. Muhammed Olmak – Umut Alihan Dikel

Hacı Bayrâm-ı Velî Sempozyumu’nun Ardından 1 – Emine Ebru

Hacı Bayrâm-ı Velî Sempozyumu’nun Ardından 2 – Ayça

Dört Halîfe Hakkında – Hadis-i Şerîfler

Mütercim’den…

Gönül Himmet Umar Senden… – Vasfi Emre Ömürlü

İlâhî: Âşık Oldum Sana Candan – Akşemseddin Hazretleri

Ne Haber?: Almanya’daydık – Ümit Gülbüz Ceylân

Sûrun Üflenişi – Duygu Ülger

Düğün Bayram… – Emine Ebru

Pîr’den Niyâz… – Yeşim

Ken’ân Rifâî Hazretleri ve Mûsıkî – Elif Ömürlü Uyar

Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba

Cemâlnur Sargut’tan Dekorasyon

Her Nefes Dergisi 39. Sayı Aralık 2012 (Hacı Bayram-ı Veli)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater

Sohbetler –  Ken’ân Rifâî

Hacı Bayrâm-ı Velî’de Tasarruf – Cemâlnur Sargut

Yolcu Nereye Gidiyorsun? (Şiir) – Âsuman Sargut Kulaksız

Hacı Bayrâm-ı Velî – Derleyen: Oya Yıldıran

Sen Seni Bil – Hacı Bayrâm-ı Velî

Harakânî’den Hacı Bayram’a Vatanın Sâhipleri – Hüseyin Gökhan

Atatürk, Hacı Bayrâm-ı Velî Türbesi’nde… – Yrd. Doç. Dr. Fatma Ahsen Turan

Üç İsim: Hacı, Bayram, Velî – Yeşim

Bir Roman: “Hacı Bayram” – Zehrâ Karpuz

Nûman’dan Ummâna… – Hümânur Bağlı

Hacı Bayrâm-ı Velî Uluslararası Sempozyum Programı

Kahve Bahâne – Yavuz Celep

Râbıta – Sesil Pir

Kulluk Karnesi – Emine Ebru

Ne Haber?: Nuh’un Gemisine Binmek – Ümit Gülbüz Ceylân

Röportaj: Annemarie Schimmel – 2. Bölüm

Mütercim’den…

Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba

Her Nefes Dergisi 38. Sayı Kasım 2012 (Hz. Harakani 2)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater

Sohbetler –  Ken’ân Rifâî

Malatya’nın Garip Bülbülü: Mısrî Niyâzî – Cemâlnur Sargut

Hasret (Şiir) – Âsuman Kulaksız

Harakânî: Tevhidin Sırrı, Merhametin Kutbu – Melîke Türkân Bağlı

Zât-ı İlâhî: Harakânî – Emine Ebru

Huzurda – Hüseyin Gökhan

Abd’daki Rab: Ebu’l Hasan Harakânî – Pınar Ersoy

Anadolu’nun Kalbi: Harakânî – Yavuz Celep

Bayramım Şimdi… – Uluslararası Hacı Bayrâm-ı Velî Sempozyumu

Ne Haber?: Hindistan’daydık – Ümit Gülbüz Ceylân

“Hikâye” Üzerine… – Vasfi Emre Ömürlü

Bir Asker Mektubundan…

Kendi – Hümânur Bağlı

Mütercim’den…

Gönül Akademisi – Zeynep Rânâ

Röportaj: Annemarie Schimmel – 1. Bölüm

Cemâlnur Sargut’tan Dekorasyon

Her Nefes Dergisi 37. Sayı Ekim 2012 (Hz. Harakani)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater

Sohbetler –  Ken’ân Rifâî

Ulu Velî Harakânî – Cemâlnur Sargut

Troy’da Kadir (Şiir) – Âsuman Kulaksız

Huzur – Hüseyin Gökhan

Sûfî Yok Olan Kimsedir – Dilek Güldütuna

Harakânî Hazretleri Buyuruyor ki – Derleme

O Sultan Bir Har Koydu İçime… – Yeşim

Mesnevî’de Harakânî Hazretleri

“Cam ve Elmas” – Zehrâ Karpuz

Mütercim’den…

Âmin Alayı – Emine Ebru

Her Nefes’i Okumak – Vasfiye Türel Coşar

Hüzün Ressamı – Ümit Gülbüz Ceylân

Bir Usta Bir Çırak – Emine Ebru

Hikâye: Havanız Nasıl? – Arzu Eylül Yalçınkaya

Cemâlnur Sargut’tan Dekorasyon

Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba

Her Nefes Dergisi 36. Sayı Eylül 2012 (Sonbahar)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater

Sohbetler –  Ken’ân Rifâî

Cihad – Cemâlnur Sargut

Mezarlıkta… (Şiir) – Âsuman Kulaksız

Ali’den Başka Yiğit Yok! – Hüseyin Gökhan

Asker Uğurlaması – Emine Ebru

Mânevî Baharlar – Dilek Güldütuna

Sonbahar, İlkbahar ve Bütün Baharlar – Yeşim Timur

Şehirdeki Gâzi ve Şehitler – Zeynep Rânâ

Yapraklar, İnsanlar ve Gerçek Renkler – Omid Safi

Mütercim’den…

Nefes, Bast ve Kabz – Işıl Sarraf

Hikâye: Sonbaharda Bir Pazar Günü – Arzu Eylül Yalçınkaya

Cemâlnur Sargut Yaratılışın Sırrı’nı Anlatıyor – Ümit Gülbüz Ceylân

Cemâlnur Sargut’tan Dekorasyon

Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba

Her Nefes Dergisi 35. Sayı Ağustos 2012 (Ramazan)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater

Sohbetler –  Ken’ân Rifâî

Söyleşi: “Orucun hakîkati, gönlümüzü Kâbe hâline getirene kadar yabancı şeylerden arıtıp temizlemektir…” – Cemâlnur Sargut, Müge Doğan

Âlemlere Rahmet (Şiir) – Âsuman Kulaksız

Evdeki Ramazan – Hüseyin Gökhan

Benim İstediğim Değil, Senin İstediğin Olsun Yâ Rab!.. – Yeşim Timur

Sabrın Önemine Dâir… – Neşe Taş

Ramazan, Hurma Omleti ve Küresel Merhamet – Omid Safi

Çocukluğumun Çocuk İftarları – Şehvar Tükek

Ramazan Medeniyeti – Melisa Mercimek

Medîne’de Ramazan – Emine Ebru

Konuşan Fotoğraf – Yavuz Celep

Mescid-i Nebevî’de Bir Gece – Merâl Hasırcı

Rahmet Yağmuru – Melîke Türkân Bağlı

Hikâye: Cennetlik Kadın – Arzu Eylül Yalçınkaya

Maddî ve Mânevî Nefes – Işıl Sarraf

Mütercim’den…

Ne Haber: Bir Çocuk İftarı Daha Geçti – Ümit Gülbüz Ceylân

Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba

Her Nefes Dergisi 34. Sayı Temmuz 2012 (Tasavvuf ve Akademi)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater

Bir Alıntı – Ken’ân Rifâî ile Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık’tan

Söyleşi: “Akademiler artık aşk ve gönül müesseseleri hâline gelmek zorundadır…” – Cemâlnur Sargut, Müge Doğan

PetroDolarla Değil, Gönül İlminin İrfânıyla – Cangüzel Güner Zülfikâr

Akademik Dergâhlar – Yavuz Celep

Chapel Hill Kuzey Karolayna Üniversitesi’nden Mektup – Carl W. Ernst

Keşifler ve Akademi – Hüseyin Gökhan

Zıtların Birliği – Dilek Güldütuna

Pekin Üniversitesi’nde İslâm – Aylin Yurdacan

Fotoğraf – Melîke Türkân Bağlı

Su Mudur? – Hümânur Bağlı

Tasavvufu Hangi Yöntemle Araştıralım? – Arzu Eylül Yalçınkaya

Efendimin Kürsüsü – Hüseyin Gökhan

Mütercim’den…

Bir Tercüme Hikâyesi: Şerhli Mesnevî-i Şerif İngilizce’de – Aylin Yurdacan

Ken’ân Rifâî’nin “Şerhli Mesnevî-i Şerîf”i Üzerine – Arzu Eylül Yalçınkaya

Ne Dediler? – Cemâlnur Sargut, Carl Ernst, William Chittick, Omid Safi, Camile Helminski, Kabir Helminski

Ne Haber?: Kürsüler Türk Medyasında – Ümit Gülbüz Ceylân

Cemâlnur Sargut’tan Dekorasyon

Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba

Her Nefes Dergisi 33. Sayı Haziran 2012 (Niyazi Misri ve Edep)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater

Sohbetler –  Ken’ân Rifâî

Mısrî Niyâzi’nin İlim Anlayışının Ken’ân Rifâî ile Açıklanması – Cemâlnur Sargut

Haber Bekliyoruz! – Melîke Türkân Bağlı

Panelin Ardından… – Dilek Güldütuna

Limni İzlenimleri – Ebru Arslan

Gurbette Garip Bir Halvetî: Niyâzî Mısrî – Mustafa Kara

“Kalbim Ege’de…” – Hümânur Bağlı

“Bukağı” – Zehrâ Karpuz

Emir ve Edep – Yavuz Celep

Edep – Merâl Hasırcı

Yitik Malımız Edep – Hüseyin Gökhan

Mütercim’den…

Ziyâret: Taleb-i Himmet – Arzu Eylül Yalçınkaya

Kadın ve Karşıdan Karşıya Geçen Kaplumbağa – Omid Safi

Nefes ve Hayâtımız – Işıl Sarraf

Gölge Topraklar-Oxford – Müge Doğan

Ne Haber?: Mutasavvıf Niyâzî-i Mısrî Anıldı; Cemâlnur Sargut’a Yılın Yazarı Ödülü Verildi Ümit Gülbüz Ceylân

Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba

Her Nefes Dergisi 32. Sayı Mayıs 2012 (Fetih)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater

Sohbetler –  Ken’ân Rifâî

Söyleşi: “Oxford’da İslâm” – Cemâlnur Sargut, Müge Doğan

Oxford’dan Bir Yazı… – Sākıp Safdar

Bir Nokta İdi, İlim – Elif Erhan

Hz. Ali’den Öğütler – Hasan Ali Özden

Yağmur ve Birlik – Sesil Pir

Fetih – Merâl Hasırcı

Namaz – Simrâ Develi

O Ne Güzel Askerdir – Hüseyin Gökhan

Yetiş Yâ Vâsi’! – Arzu Eylül Yalçınkaya

Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba

Cemâlnur Sargut’un Elinden Dekorasyon

Her Nefes Dergisi 31. Sayı Nisan 2012 (Bahar)

Dergiyi İndir

Editörden – Yosun Mater

Sohbetler –  Ken’ân Rifâî

Söyleşi: “Öğretmenlerin sözleri sizin içinizde yeniden bahar yaratır” – Cemâlnur Sargut, Müge Doğan, Nazlı Kayahan

Sâmiha Ayverdi’den – Derleme

Baharın Nefesi – Ümit Gülbüz Ceylân

“Benim Gönlümde Bahar Bir Dost” (Şiir) – Sesil Pir

Baharla Muhabbet – Merâl Hasırcı

İspanya’da Bahar – Yosun Mater

Nâr’ın Nûru: el Hamra – Müge Doğan

Nefsin ve Nefesin Mâbedi – Melîke Türkân Bağlı

İki Ayrı Kıta, İki Ayrı Kürsü – Ümit Gülbüz Ceylân

İlkbaharın Mânâsı – Simrâ Develi

Nefsin, Tavâfın ve Fâtihâ’nın Yedisi – Yavuz Celep

Besmeledeki Sır – Hüseyin Gökhan

Hikâye: Kayıtsız – Arzu Eylül Yalçınkaya

Nefes Alan Târifler – Selâmiçeşmeli Yâkûbî Baba